Světlo+

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout program pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Uživatele, kteří znají náš program Hluk+ (výpočet hluku v území), určitě potěší obdobný design a ovládání.
Rychlý přehled ve formě printscreenů a tiskových výstupů naleznete v letáku.

Verze 3

Dokončujeme verzi 3, která reaguje na novelu vyhlášky 361/2007 Sb. Tato novela se týká výpočtu denního a sdruženého osvětlení na pracovištích s platností od 1. ledna 2024.

Verze 2.5 - nová evropská norma ČSN EN 17037

Od srpna 2019 platí nová evropská norma ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov (podrobnější informace naleznete zde). Její implementaci do programu Světlo+ jsme dokončili začátkem září. Ceník verze verze 2.5 naleznete zde .
Projekty zahájené před srpnem 2019 lze posuzovat ještě podle starých požadavků.

Verze 2

Na konci minulého roku jsme zahájili vývoj verze 2, její dokončení očekáváme začátkem třetího čtvrtletí tohoto roku. Bude obsahovat především možnost výpočtu jasu vnějších překážek, zadání stropních oken, světlovodů a další zlepšení. Další vylepšení verze 2 naleznete v novinkách.

Oslunění

Na začátku listopadu 2011 jsme zahájili prodej modulu Oslunění. Program vychází z požadavků ČSN 73 4301 „Obytné budovy“ a ČSN 73 0581 „Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot“.
Výhodou je komplexní hodnocení situace z hlediska proslunění místností či oslunění venkovní rekreační plochy. Program sám kontroluje a vyhodnocuje výše uvedené parametry požadované normou ČSN 73 4301. Umožňuje posouzení vlivu velkého množství objektů i eliminaci vlivu jednotlivých objektů. Je velice názorný při řešení situace s více objekty, s domy s různými střechami (sedlová, stanová, valbová, pultová) i s balkony. Umožňuje modelovat stínění i zdmi (náspy), zástěnami.
K dispozici je podrobný manuál v pdf a online Help.

Osvětlení

Prodej modulu Osvětlení jsme zahájili na konci listopadu 2012. Modul umožňuje výpočet činitele denní osvětlenosti jak na svislé rovině (fasádě objektu), tak uvnitř místnosti.

Další informace

V současné době již nelze zakoupit moduly samostatně, dodáváme pouze cenově výhodnější integrované Světlo+ profi (viz ceník), které umožňuje načtení Dxf (Shp) souborů a automatický import domů (budov).