ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov

Od srpna 2019 platí nová evropská norma ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov.
Zároveň vyšly změny stávajících norem:

Cílem změn ve stávajících normách bylo odstranit rozpory s přebíranou evropskou normou a příslušná technická komise provedla tuto práci velmi citlivě tak, aby změny byly v praxi posuzování co nejmenší. Například v plném rozsahu je zachován stávající způsob posuzování obytných místností a posuzování zastínění podle kritéria Dw (%). Přesto ale dochází k některým změnám, na které jsme reagovali verzí 2.5 - úpravy proběhly především v oblasti proslunění a posuzování denního osvětlení pracovišť včetně škol.

Posuzování projektů zahájených před srpnem 2019 lze posuzovat ještě podle starých požadavků.