Obecná místnost v modulu Osvětlení

V modulu Osvětlení lze od verze 1.24 zadat kromě obdélníkové místnosti i místnost nepravidelného tvaru s až osmi rohovými body (půdorysu). Zadat ji lze buď z menu, nebo pomocí ikony z panelu nástrojů:

Pokud přepnete pomocí klávesy F9 pohled na místnost (nebo se přepne automaticky po výpočtu), je možno přepínat pomocí kláves na různé pohledy:
0 (nula) = podlaha
Ctrl+0 (nula) = Pracovní rovina
1-8 = stěna 1..8
9 = strop
Ctrl+9 = Pracovní rovina

Původní význam kláves 5 (strop) a 6 (PracovníRovina) zůstal v platnosti pro místnost s maximálně 4 stěnami, ale doporučujeme přejít na nové ovládání.