Izofoty/Izopásma v modulu Osvětlení

V modulu Osvětlení přibyl nový sloupec menu s názvem Izofoty. Umožňuje výpočet a zobrazení izofot a izopásem uvnitř zadané místnosti.

Pro přesný výpočet doporučujeme nejprve nastavit v parametrech výpočtu nejjemnější krok dělení oken (0.01 m):


Naroste tím sice výrazně doba výpočtu, ale izofoty budou vyhlazené.

Síť pro výpočet izofot se nastavuje při zahájení výpočtu (a odpovídá nastavení funkce z menu Výpočet - Síť bodů).

Izofoty a izopásma lze zobrazit v půdorysu, v otočeném půdorysu i ve 3D pohledu. Vykreslené izofoty a izopásma lze standardně tisknou pomocí Ctrl+P (objeví se náhled tisku).

Nastavit parametry zobrazení izofot a izopásem můžete rychle pomocí Ctrl+G (globální nastavení):