Světlo+

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout program pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Uživatele, kteří znají náš program Hluk+ (výpočet hluku v území), určitě potěší obdobný design a ovládání.
Rychlý přehled ve formě printscreenů a tiskových výstupů naleznete v letáku.

Verze 2

Na konci minulého roku jsme zahájili vývoj verze 2, její dokončení očekáváme začátkem třetího čtvrtletí tohoto roku. Bude obsahovat především možnost výpočtu jasu vnějších překážek, zadání stropních oken, světlovodů a další zlepšení. Další vylepšení verze 2 naleznete v novinkách.
Cena upgrade ze současné verze 1 profi je 9960 Kč (+21% DPH).
Uživatelé verze profi si mohou upgrade za tuto cenu pořídit už nyní. Dodáme jim verzi 1.99, která již většinu funkcí obsahuje (chybí výpočet jasu vnějších překážek). Upgrade dokončené verze 2 pak dostanou zdarma.

Oslunění

Na začátku listopadu 2011 jsme zahájili prodej modulu Oslunění. Program vychází z požadavků ČSN 73 4301 „Obytné budovy“ a ČSN 73 0581 „Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot“.
Výhodou je komplexní hodnocení situace z hlediska proslunění místností či oslunění venkovní rekreační plochy. Program sám kontroluje a vyhodnocuje výše uvedené parametry požadované normou ČSN 73 4301. Umožňuje posouzení vlivu velkého množství objektů i eliminaci vlivu jednotlivých objektů. Je velice názorný při řešení situace s více objekty, s domy s různými střechami (sedlová, stanová, valbová, pultová) i s balkony. Umožňuje modelovat stínění i zdmi (náspy), zástěnami.
K dispozici je podrobný manuál v pdf a online Help.

Osvětlení

Prodej modulu Osvětlení jsme zahájili na konci listopadu 2012. Modul umožňuje výpočet činitele denní osvětlenosti jak na svislé rovině (fasádě objektu), tak uvnitř místnosti.

Další informace

Každý modul lze koupit samostatně, ale cenově výhodnější je integrované Světlo+ (viz ceník), které ve verzi profi umožní načtení Dxf (Shp) souborů a automatický import domů (budov).